Mierzyno Rukowo,
68 360 PLN
Działka (Siedliskowa) na sprzedaż , 3 005 m2
22.75 PLN /m2
Powierzchnia
3 005 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: MAR300753
Powierzchnia: 3 005 m2
Cena za m2: 22.75 PLN
Cena: 68 360 PLN

Opis nieruchomości:

Działka siedliskowa położona w Mierzynie, gmina Gniewino o powierzchni 3005 m2 (istnieje możliwość dokupienia siedmiu sąsiednich działek o podobnym metrażu). Na nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała XXVII/222/2008 z dnia 2008-04-29:

PRZEZNACZENIE TERENÓW: R,RM - teren rolniczy oraz zabudowy zagrodowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
b) pozostałe - w tym dla terenu A3.R,RM od lasu (poza granicami planu) - zgodnie z przepisami. 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 10%;
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%;
4) intensywność zabudowy - minimalna: 0, maksymalna: 0,2;
5) maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice);
6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku - maksymalnie 0,6m; 7) kształt dachu - dwuspadowy z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 30-45 stopni;
8) formy zabudowy - wolnostojące;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 2 ha;
10) ustala się kolorystykę dachów projektowanej zabudowy o barwie cegły, brązu lub szarości;
11) ilość budynków mieszkalnych na działce: maksymalnie 1.

Kształt działki jest regularny. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w niedalekiej odległości znajduje się prąd oraz woda. Oferta godna polecenia.

Skontaktuj się z agentem :
MARSTA Nieruchomości

Telefon : 500-490-494

oferty@marsta.pl


Lokalizacja: