Wejherowo, Gdańska
350 000 PLN
Działka (Budowlana) na sprzedaż , 1 232 m2
284.09 PLN /m2
Powierzchnia
1 232 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: MAR396155
Powierzchnia: 1 232 m2
Cena za m2: 284.09 PLN
Cena: 350 000 PLN

Opis nieruchomości:

Atrakcyjna nieruchomość położona w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej o powierzchnia 1232 m2. Na działce znajduje się fundament pod budynek jednorodzinny z częścią handlowo-usługową. Nieruchomość ogrodzona, od głównego wjazdu płot ocynkowany.

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr IIIk/XXXV/379/2001
z dnia 2001-12-18 -Teren oznaczony symbolem T4 który przewiduje na tym terenie:
T4. 1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji nie mieszkalnych jako towarzyszących do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem:
- niepowodowania uciążliwego oddziaływania na otoczenie,
- niepowodowania zmiany charakteru otoczenia,
- niepowodowania pogorszenia estetyki otoczenia.
T4. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzania funkcji nie mieszkalnych do zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem nie powodowania uciążliwego oddziaływania na otoczenie.
T4. 3. Ustala się zakaz lokalizowania funkcji przemysłowych, baz i składów.
Wyjątek stanowić może drobna, nieuciążliwa produkcja jako funkcja towarzysząca na terenach zabudowy jednorodzinnej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki.
T4. 4. Obowiązuje zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko.
PARAMETRY ZABUDOWY
T4. 7. Obowiązuje zachowanie istniejącej struktury układu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawiązywać  do obiektów sąsiednich i sposobu zabudowy sąsiednich działek).
T4. 8. Ustala się w zabudowie mieszkaniowej lokalizowanej wzdłuż ulic Necla konieczność stosowania dachów dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci min 30° i maks. 51°.
T4. 9. Ustala się wysokość budynków w zabudowie jednorodzinnej na 6,5 m od poziomu terenu do linii okapu
T4. 10. Ustala się długość ciągłej linii zabudowy w zespołach wzdłuż ulicy Necla nie większą niż 20
Media prąd skrzynka na działce, woda gaz kanalizacja w ulicy.
Oferta godna polecenia !!!

Skontaktuj się z agentem :
MARSTA Nieruchomości

Telefon : 500-490-494

oferty@marsta.pl


Lokalizacja: